MentrustMentrust finder sit afsæt i en professionel og faglig kompetent tilgang til det at praktisere beskæftigelsesrettede indsatser, herunder mentorstøttende virksomhed, opkvalificeringsforløb, bostøtte samt støtte/kontaktopgaver.

Vi tilbyder mentorstøtte ud fra en afklarende og procesorienteret tilgang til borgerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Med det formål at støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet perspektiv, hvor målet er ordinært arbejde eller -uddannelse.

Vi tilbyder ligeledes opkvalificeringsforløb i ”job klar”, hvor formålet er at flytte de tilmeldte borgere i retning af arbejdsmarkedet og ordinær beskæftigelse, igennem erhvervsfaglige arbejdsopgaver, personlige udvikling, virksomhedspraktik samt fokus på sund livsførelse. I ”job klar” samarbejder vi med andre virksomheder, så vi skaber en ”virksomhed i virksomheden”. På den måde oplever borgeren hvordan livet på en arbejdsplads er allerede på første dag i forløbet.

Vores erfarne og kompetente mentorer og konsulenter tilbyder rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback ud fra en bred vifte af arbejdsmæssige erfaringer, personlige kompetencer og uddannelse, med fokus på den enkelte borgeres potentiale og ønsker for fremtiden. Vores mentorer og konsulenter tilbyder støtte til den enkelte borger, således borgeren bliver i stand til at overkomme egne barriere og fastholdelses i relation til arbejde og/eller uddannelse.

Ligeså støtter Mentrust op om integrationsindsatsen og hjælper vores nye borgere i gang med alt fra bolig til familiesammenføring og opstart på sprogskole. Vi arbejder også effektivt på at få skabt virksomhedspraktikker med henblik på ordinær beskæftigelse, så flest mulige kan overgå til selvforsørgelse.

I familiesager fungere vi som støtte/kontaktpersoner, bostøtte samt familiebehandlere. Vi understøtter familiecentrene ved at hjælpe den enkelte til at forstå hvad der sker i deres sag. På den måde skabes der ro omkring familien/borgeren og der opnås et bedre grundlag for en god sagsbehandling.

Målgruppen hos Mentrust

Med en bred sammensætning af uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring, kan vores kernekompetence sammenfattes til de særligt udsatte og sårbare ledige, der ikke som udgangspunkt er arbejdsmarkedsparate. Herunder blandt andet sindslidende, borgere med helbreds- og misbrugsproblemer, personer med manglende sociale kompetencer og kriminelle under udslusning fra fængsel eller institution.
Vi har også en særlig erfaring med at yde mentorstøtte til ressourcesvage unge, som er i fare for at droppe ud af uddannelsessystemet og har brug for hjælp til eksempelvis at gennemføre uddannelse, fastholdelse i et beskæftigelsesrettet forløb eller et arbejde.

Derudover understøtter Mentrust også familiesager gennem hele sagsarbejdet, som støtte/kontaktperson, bostøtte og familiebehandlere.
Direktør og grundlæggerMentrust blev grundlagt i 2014 af Søren Møller Christiansen. Søren har siden 2001 arbejdet med udsatte målgrupper og tilegnet sig en solid erfaring i rådgivningsopgaver rettet mod at få personer tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

Søren har en ledelsesmæssig baggrund fra Forsvaret, samt en uddannelse som fængselsbetjent fra Kriminalforsorgen. Ved Kriminalforsorgen arbejdede Søren primært på specialafdelinger for klienter med misbrugsproblemer, sædelighedsforbrydelser samt afdelinger for klienter med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover har Søren i flere år arbejdet inden for det socialpædagogiske område med f.eks. senhjerneskadede og personer med autisme spektrums forstyrrelser. Søren har ligeledes arbejdet ved blandt andet socialforvaltningen ved Københavns kommune og i Frederikshavn kommune ved børn, kultur og arbejdsmarked.

Søren har løbende deltaget i diverse kurser indenfor forandringskommunikation, kommunikation med særligt sårbare, konflikthåndtering, radikalisering og empowerment.Afdelinger

Vi har afdeling i både Støvring, Aalborg, Brønderslev og Hjørring kommune.


Job

Vi har pt. ingen ledige stillinger.

Borgeren's succes er vores succes

Kontakt

Hovedkontor

Mercurvej 12C
9530 Støvring

Telefon

Vi træffes på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk