MentrustMentrust er et firma, som finder sit afsæt i en professionel og fagligt kompetent tilgang til, at praktisere mentorstøttende virksomhed.

Hos Mentrust tilbyder vi mentorstøtte ud fra en afklarende og procesorienteret tilgang til borgerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Med det formål at støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet perspektiv, hvor målet er ordinært arbejde eller -uddannelse.

Vores erfarne og kompetente mentorer tilbyder rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback ud fra en bred vifte af arbejdsmæssige erfaringer, personlige kompetencer og uddannelse - med fokus på den enkelte borgeres potentiale og ønsker for fremtiden. Vores mentorer tilbyder støtte til, at den enkelte borgere kan overkomme egne barriere, og fastholdelse i forhold til arbejde og/eller uddannelse.

Ligeledes støtter Mentrust op om integrationsindsatsen og hjælper vores nye borgere i gang med alt fra bolig, til opstart på sprogskole. Vi arbejder også effektivt på, at få skabt virksomhedspraktikker med henblik på ordinær beskæftigelse, så flest mulige kan overgå til selvforsørgelse.

I familiesager fungere Mentrust som vejledere og familiebehandlere. Vi understøtter familiecentrene i arbejdet, ved at hjælpe borgerne til at forstå hvad der sker i deres sag. På den måde skabes der ro omkring familien, og der opnås et bedre grundlag for en god sagsbehandling. Mentrust afholder også overvågede besøg i anbringelsessager og udarbejder på baggrund heraf en statusrapport til brug i det videre sagsarbejde.

Målgruppen hos Mentrust

Med en bred sammensætning af uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring, kan vores kernekompetence sammenfattes til de særligt udsatte og sårbare ledige, der ikke som udgangspunkt er arbejdsmarkedsparate. Herunder blandt andet sindslidende, borgere med helbreds- og misbrugsproblemer, personer med manglende sociale kompetencer og kriminelle under udslusning fra fængsel eller institution.
Vi har også en særlig erfaring med at yde mentorstøtte til ressourcesvage unge, som er i fare for at droppe ud af uddannelsessystemet og har brug for hjælp til eksempelvis at gennemføre uddannelse, fastholdelse i et beskæftigelsesrettet forløb eller et arbejde.

Derudover understøtter Mentrust også familiesager gennem hele sagsarbejdet, som vejledere og familiebehandlere. Derudover afholder vi også overvågede besøg i anbringelsessager.
IndehaverenMentrust er ledet af Søren Møller Christiansen, som også er indehaver af virksomheden. Søren har siden 2001 arbejdet med udsatte målgrupper og tilegnet sig en solid erfaring i rådgivningsopgaver, rettet mod at få personer tilbage på arbejdsmarkedet, eller i gang med en uddannelse.

Søren har en ledelsesmæssig baggrund fra Forsvaret, samt en uddannelse som fængselsbetjent, fra Kriminalforsorgen bag sig. Ved Kriminalforsorgen arbejdede Søren primært på specialafdelinger, for klienter med misbrugsproblemer, sædelighedsforbrydelser, samt afdelinger for klienter med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover har Søren i flere år, arbejdet inden for det socialpædagogiske område – med eksempelvis senhjerneskadede og personer med autisme spektrums forstyrrelser. Søren har ligeledes arbejdet ved blandt andet socialforvaltningen ved Københavns Kommune og i Frederikshavn Kommune ved Børn, kultur og arbejdsmarked.

Søren har løbende deltaget i diverse kurser inden for forandringskommunikation, kommunikation med særligt sårbare, konflikthåndtering, radikalisering og empowerment.Afdelinger

Vi har afdeling i både Frederikshavn Kommune samt Rebild Kommune.


Job

Vi søger en medarbejder. Læs mere her.

Borgeren's succes er vores succes

Kontakt

AdressEr

Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Østre Allé 6m, 9530 Støvring

Telefon

Vi træffes døgnet rundt på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk