IntegrationsMentor

Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte

Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer, er et godt valg i en integrationsproces, hvor målet på sigt er job eller uddannelse. Inden målet om job eller uddannelse kan nås, kan der være særlige udfordringer, som vores integrationsmentorer har erfaring og viden om at arbejde med.

Integrationsmentoren støtter op om den integrationskontrakt, som er blevet udarbejdet af myndighedssagsbehandleren. Ud fra kontrakten iværksættes i samarbejde med sagsbehandler og borger et forløb, som gør borgeren i stand til at gennemføre de opsatte mål i integrationskontrakten.

Der kan være mange udfordringer i en integrationsproces, som kræver at borgeren har en god støtte at læne sig op ad, når det hele kan synes uoverskueligt.

I Mentrust har vi god erfaring i arbejdet med flygtninge, og vi er i stand til at hjælpe godt på vej hen imod en ny og god tilværelse i Danmark.

Hvad får borgeren ud af det:

✓ Støtte i hverdagen
✓ Hjælp til at komme i beskæftigelse
✓ Hjælp til at overholde aftaler
✓ Forståelse for det danske samfund herunder normer og værdier
✓ Ro til at koncentrere sig om opgaven
✓ Struktur i hverdagen
✓ Støtte til praktiske gøremål
✓ Hjælp til at læse og forstå post fra det offentlige
✓ Hjælp med kontakt til offentlige instanser herunder sundhedssystemet

Borgeren's succes er vores succes

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Økonomisk mentor

  Den økonomiske mentor arbejder med at skabe struktur og balance i regnskabet/den daglige økonomi.
  Læs mere.

 • Social mentor

  Den sociale mentor er et godt redskab til borgere, som har svært ved at få øje på og overskue vejen ud på arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Psykiatri- og misbrugsmentor

  Når borgere har kontakt til psykiatrien og/eller er i et aktivt misbrug, kan det være en styrke at tilknytte en mentor.
  Læs mere.

  Uddannelsesmentor

  Når man er ung, kan det være svært at beslutte sig for valg af uddannelse. Vi hjælper med at identificere konkrete ønsker og muligheder.
  Læs mere.

 • Virksomhedsmentor

  En virksomhedsmentor er en mentor, der kan hjælpe borgere, som i en længere periode, eller måske aldrig, har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Exit mentor

  Når der er behov for en exit-plan, så kan vi hjælpe og støtte borgeren i dette arbejde og arbejde hen imod en ny tilværelse uden kriminalitet.
  Læs mere.

  Sport- og ernæringsmentor

  Sundhed giver trivsel og mod på mere. Med et forløb med en af vores aktivitetsmentorer, bliver der sat fokus på sundhed og motion.
  Læs mere.

Kontakt

AdressEr

Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Østre Allé 6m, 9530 Støvring

Telefon

Vi træffes døgnet rundt på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk