Job klar

Job klar er vores opkvalificeringsprogram som er placeret på vores adresse i Støvring.

Formålet med forløbet er at flytte de tilmeldte borgere i retning af arbejdsmarkedet og ordinær beskæftigelse igennem erhvervsfaglige arbejdsopgaver, personlige udvikling, virksomhedspraktik samt fokus på sund livsførelse.

Vores tætte relationer til arbejdsmarkedet sikre, at borgeren hurtigst muligt bliver afprøvet i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked og endvidere med mulighed for ordinære ansættelser.

I job klar samarbejder vi med andre virksomheder, så vi skaber en ”virksomhed i virksomheden”. På den måde oplever borgeren hvordan livet på en arbejdsplads er allerede på første dag i forløbet. Vores interne værksted er delt op i to hovedområder;

Montageværkstedet står bl.a. for samling af produkter fra eksterne samarbejdspartnere.

Pakkeværkstedet står bl.a. for pakning af større- og mindre ordre fra eksterne samarbejdspartnere.

Herudover har vi mulighed for at tilpasse opgaven den enkelte, således alle skånehensyn og behov hos den enkelte borger tilgodeses.

Vores virksomhedskonsulent vil løbende afholde samtaler med de tilmeldte borgere omkring jobønsker og -muligheder. Herefter vil virksomhedskonsulenten finde en relevant virksomhed hvor borgeren kan afprøves i praktik, blive ansat i et løntilskud eller i ordinær beskæftigelse.

Vi mener at der skal ses på det hele menneske – derfor vil et forløb i job klar også indeholde ugentlig funktioneltræning, hvor borgeren vil lære at træne kroppen gennem naturlige bevægelser, som er skånsomme og uden risici for skade på bevægeapparatet. Samtidig vil borgeren blive introduceret til enkle og sunde madretter som passer ind i et mindre budget.

Med fokus på generel sundhed vil vi skabe det mentale overskud der skal til, for at øge indlæringskurven og derved borgerens chance for, at få den succes der sikre plads på det ordinære arbejdsmarked.

 

Borgeren's succes er vores succes

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Job klar

  Job klar er vores opkvalificeringsprogram som er placeret på vores adresse i Støvring.
  Læs mere.

Kontakt

Hovedkontor

Mercurvej 12C
9530 Støvring

Telefon

Vi træffes på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk