Hvem er vi?

Mentrust finder sit afsæt i en professionel og faglig kompetent tilgang til det at praktisere beskæftigelsesrettede indsatser, herunder mentorstøttende virksomhed, opkvalificeringsforløb, bostøtte samt støtte/kontaktopgaver.

Vi tilbyder mentorstøtte ud fra en afklarende og procesorienteret tilgang til borgerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Med det formål at støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet perspektiv, hvor målet er ordinært arbejde eller -uddannelse.

Læs mere

Vores hovedområder

Mentor

Mentrust har specialiseret sig i udførelsen af mentoropgaver. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, med fokus på det hele menneske. Her gennemgår vi alle aspekter af borgerens udfordringer og styrker. Vi arbejder målrettet mod virksomhedspraktikker og hjælper med udarbejdelse af ansøgninger og CV. Kort sagt, så iværksætter vi en plan for en returnering til et selvforsørgende liv.

Bostøtte

Vi tilbyder bostøtte til borgere og familier, som har behov for længerevarende hjælp til, at få hverdagen til at hænge sammen. Vores dygtige medarbejdere formår at skabe ro omkring borgeren, så den enkelte bliver i stand til at varetage flere opgaver på egen hånd. Samtidig udarbejder vi en grundig rapport over arbejdet, som rådgiver kan bruge i det videre sagsarbejde.

Integration

I integrationssager hjælper vi borgeren med at navigere i det danske regelsamfund, hvor det kan være vanskeligt for den enkelte borger at finde ud af hvor man skal henvende sig. Vi har en støttende og vejledende tilgang til arbejdet og vores arbejdsstil er ”hjælp til selvhjælp”, således der ikke skabendes en afhængighedsrelation. Af opgaver vi varetager kan f.eks. nævnes: hjælp i familiesammenføringssager herunder kontakt til ambassade samt NyiDanmark, kontakt til læge, tandlæge, politi og jobcentret. Borgeren vil igennem et forløb hos os blive i stand til på bedste vis at begå sig i det danske samfund.

Job klar

Formålet med forløbet er at flytte de tilmeldte borgere i retning af arbejdsmarkedet og ordinær beskæftigelse, igennem erhvervsfaglige arbejdsopgaver, personlig udvikling, virksomhedspraktik samt fokus på sund livsførelse.
Vores tætte relationer til arbejdsmarkedet sikre, at borgeren hurtigst muligt bliver afprøvet i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked og endvidere med mulighed for ordinære ansættelser.

 • Dette siger vores kunder

  "Jobcenter Rebild har siden starten af 2016 købt mentorydelser af Mentrust. Mentrust arbejder metodebevidst sammen med de ledige om de opsatte mål og formår at holde et jobrettet fokus i omgangen med de henviste. Som en uventet bonus har Mentrust samtidig vist sig gode til at skabe et match mellem ledig og virksomhed, med gode resultater til følge. Jeg kan derfor kun anbefale andre Jobcentre at indlede et samarbejde med Mentrust."

  - Susanne Nielsen, Arbejdsmarkedschef Rebild kommune

 • Dette siger vores kunder

  "Mentrust er en professionel samarbejdspartner, hvis ordentlighed overfor såvel borgere som samarbejdspartnere skinner tydeligt igennem. Mentrust evner at understøtte den enkelte borgers vej tilbage til beskæftigelse."

  - Dorte Bukh Møldrup, Funktionsleder Rebild kommune

Fremgang giver frihed

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Job klar

  Job klar er vores opkvalificeringsprogram som er placeret på vores adresse i Støvring.
  Læs mere.

Udvalgte samarbejdspartnere


Vi har et produktitivt samarbejde med forskellige virksomheder, som forstår vigtigheden af vores arbejde.
Dernæst støtter vi op om række organisationer og foreninger.
 • Vennelyst Entreprenørfirma

  Firmaet beskæftiger mere end 150 medarbejdere og opererer over hele landet, men primært i Nordjylland.
  Besøg deres hjemmeside

  Pl Service

  PL-Service er en autoriseret el-installatør virksomhed med omkring 100 ansatte og afdelinger i både Hjørring, Randers og Rødovre.
  Besøg deres hjemmeside

  Horizon Lab

  Bag navnet gemmer sig et topmoderne fotostudie drevet af 2 unge ambitiøse og ikke mindst kreavtive fotografer.
  Besøg deres hjemmeside

 • DanToy

  DanToy har udviklet og produceret kvalitetslegetøj i Danmark i over 50 år. Dette gør DanToy til Nordens største producent af plastiklegetøj.
  Besøg deres hjemmeside

  Eazy integration

  Et internet univers for mennesker der vil bidrage til positiv integration og vil gøre en forskel for både de flygtninge der lander her.
  Besøg deres hjemmeside

  Familier med kræftramte børn

  En selvstændig og landsdækkende patientorganisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn.
  Besøg deres hjemmeside

 • Rebild Tavleteknik

  Rebild Tavleteknik A/S leverer færdig producerede el-tavler til den dansk el-branche.
  Besøg deres hjemmeside

Borgeren's succes er vores succes

Kontakt

Hovedkontor

Mercurvej 12C
9530 Støvring

Telefon

Vi træffes på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk