Beskæftigelsesmentor

Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.

Formålet med at tilknytte en mentor, er at støtte borgeren i processen hen i mod at blive selvforsørgende eller komme nærmere selvforsørgelse.

Mentorens opgave, er at hjælpe og støtte borgeren i at identificere og fokusere på de styrker og ressourcer, der skal til for at borgeren bliver i stand til at deltage i og fastholde aktiviteter, tilbud eller arbejde.

Det første møde foregår hos sagsbehandler, hvor vi sammen drøfter, hvad der skal arbejdes med, og forventningsafstemmer det videre samarbejde og konkrete forløb. Samtidig fastsættes det overordnede mål, som altid retter sig mod job eller uddannelse, og derudfra sættes delmål, så arbejdet bliver gennemskueligt, overskueligt og konkret for alle parter.

På det første møde aftales opfølgningen og kontakten til myndighedssagsbehandler. Det er vigtigt for os i Mentrust, at skabe et tæt samarbejde og at de gensidige forventninger er på plads inden opgaven udføres; det er for os dét, der skaber tryghed i samarbejdet.

Hvad får borgeren ud af et forløb hos Mentrust:

✓ Hjælp og støtte til at skabe struktur og stabilitet i hverdagen
✓ Styrke de sociale kompetencer
✓ Skabe en økonomisk balance
✓ Hjælp til udarbejdelse af CV
✓ Hjælp til udarbejdelse af ansøgning
✓ Fokus på sund kost og motion
✓ Fokus på udviklingsmuligheder
✓ Hjælp til at håndtere personlige udfordringer og barriere

Borgeren's succes er vores succes

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Økonomisk mentor

  Den økonomiske mentor arbejder med at skabe struktur og balance i regnskabet/den daglige økonomi.
  Læs mere.

 • Social mentor

  Den sociale mentor er et godt redskab til borgere, som har svært ved at få øje på og overskue vejen ud på arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Psykiatri- og misbrugsmentor

  Når borgere har kontakt til psykiatrien og/eller er i et aktivt misbrug, kan det være en styrke at tilknytte en mentor.
  Læs mere.

  Uddannelsesmentor

  Når man er ung, kan det være svært at beslutte sig for valg af uddannelse. Vi hjælper med at identificere konkrete ønsker og muligheder.
  Læs mere.

 • Virksomhedsmentor

  En virksomhedsmentor er en mentor, der kan hjælpe borgere, som i en længere periode, eller måske aldrig, har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Exit mentor

  Når der er behov for en exit-plan, så kan vi hjælpe og støtte borgeren i dette arbejde og arbejde hen imod en ny tilværelse uden kriminalitet.
  Læs mere.

  Sport- og ernæringsmentor

  Sundhed giver trivsel og mod på mere. Med et forløb med en af vores aktivitetsmentorer, bliver der sat fokus på sundhed og motion.
  Læs mere.

Kontakt

AdressEr

Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Østre Allé 6m, 9530 Støvring

Telefon

Vi træffes døgnet rundt på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk