Beskæftigelsesmentor

Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet med at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse. Formålet med at tilknytte en mentor er, at støtte borgeren i processen mod hel- eller delvis selvforsørgelse. Mentorens opgave er at hjælpe og støtte borgeren i, at identificere og fokusere på egne iboende styrker og ressourcer samt udvikling af disse, således borgeren bliver i stand til at deltage i og fastholdes i aktiviteter, tilbud eller arbejde.

Det første møde foregår hos sagsbehandler hvor vi sammen drøfter hvad der skal arbejdes med, og forventningsafstemmer det videre samarbejde og konkrete forløb. Samtidig fastsættes det eller de overordnede mål. Derudfra sættes delmål således arbejdet bliver gennemskueligt, overskueligt og konkret for alle parter.

På det første møde aftales opfølgningen og kontakten til myndighedssagsbehandler. Det er vigtigt for os at skabe et tæt samarbejde og at de gensidige forventninger er på plads inden opgaven igangsættes; det er for os dét der skaber tryghed i samarbejdet.

Hvad får borgeren ud af et forløb hos Mentrust:

✓ Hjælp og støtte til at skabe struktur og stabilitet i hverdagen
✓ Lære at fokuserer på egne styrker og ressourcer
✓ Fokus på udviklingsmuligheder
✓ Hjælp til at håndtere personlige udfordringer og barriere
✓ Styrke de sociale kompetencer
✓ Skabe økonomisk balance
✓ Hjælp til udarbejdelse af CV
✓ Hjælp til udarbejdelse af ansøgning


Vores mentorer er særdeles dygtige til at arbejde med borgere med dobbeltdiagnoser, og kan i samråd med psykiatri og misbrugsbehandler hjælpe med, at identificere borgerens stærke sider og herigennem støtte den videre behandlingen imod et liv uden misbrug.

Borgeren's succes er vores succes

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Job klar

  Job klar er vores opkvalificeringsprogram som er placeret på vores adresse i Støvring.
  Læs mere.

Kontakt

Hovedkontor

Mercurvej 12C
9530 Støvring

Telefon

Vi træffes på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk