Social mentor

Mentrust styrker de sociale kompetencer

Den sociale mentor er et godt redskab til borgere, som har svært ved at få øje på og overskue vejen ud på arbejdsmarkedet, eller ind på en uddannelsesinstitution; eller måske bare har svært ved at skabe eller vedligeholde et socialt netværk.

Vores mentorer kan hjælpe og støtte borgere med få sociale kompetencer, med at komme ud blandt andre mennesker og danne sociale netværk, som kan styrke borgeren. Vi har samtidig et stort kendskab til frivilligorganisationer, som tilbyder hjælp og støtte til personer, som ikke har et netværk og som står i lignende livssituationer.

Når mentor og borger mødes første gang drøftes de begrænsninger i borgerens livssituation, som borger oplever, og som medfører, at borgeren ikke på egen hånd, kan skabe relationer og indgå i sociale netværk. Når det er identificeret og afdækket, kan der lægges en konkret plan for, hvordan det videre forløb skal være og de konkrete delmål, og der arbejdes med at gøre borgeren i stand til på sigt, at indgå i et fællesskab på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution.

Hvad får borger ud af det:

✓ Overskud i hverdagen
✓ Lyst til at komme ud blandt andre
✓ Mulighed for at komme i job eller uddannelse
✓ At kunne skabe en omgangskreds

Borgeren's succes er vores succes

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Økonomisk mentor

  Den økonomiske mentor arbejder med at skabe struktur og balance i regnskabet/den daglige økonomi.
  Læs mere.

 • Social mentor

  Den sociale mentor er et godt redskab til borgere, som har svært ved at få øje på og overskue vejen ud på arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Psykiatri- og misbrugsmentor

  Når borgere har kontakt til psykiatrien og/eller er i et aktivt misbrug, kan det være en styrke at tilknytte en mentor.
  Læs mere.

  Uddannelsesmentor

  Når man er ung, kan det være svært at beslutte sig for valg af uddannelse. Vi hjælper med at identificere konkrete ønsker og muligheder.
  Læs mere.

 • Virksomhedsmentor

  En virksomhedsmentor er en mentor, der kan hjælpe borgere, som i en længere periode, eller måske aldrig, har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Exit mentor

  Når der er behov for en exit-plan, så kan vi hjælpe og støtte borgeren i dette arbejde og arbejde hen imod en ny tilværelse uden kriminalitet.
  Læs mere.

  Sport- og ernæringsmentor

  Sundhed giver trivsel og mod på mere. Med et forløb med en af vores aktivitetsmentorer, bliver der sat fokus på sundhed og motion.
  Læs mere.

Kontakt

AdressEr

Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Østre Allé 6m, 9530 Støvring

Telefon

Vi træffes døgnet rundt på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk