Psykiatri og misbrugsMentor

Vi styrker fokus og hjælper med struktur

Når borgere har kontakt til psykiatrien og/eller er i et aktivt misbrug, kan det være en styrke at tilknytte en mentor, som kan hjælpe og støtte borgeren med at holde fokus på behandling, og i en tro på en fremtid uden misbrug.

Det er hårdt arbejde at komme ud af et aktivt misbrug, som måske har stået på igennem flere år. Vi har i Mentrust mentorer, som er særdeles dygtige til at arbejde med denne målgruppe af borgere, og kan i samråd med en eventuel misbrugsbehandler hjælpe med, at identificere borgerens stærke sider og hjælpe med at bygge videre på behandlingen, så borgeren bliver i stand til at overvinde sit misbrug.

Hvad får borgeren ud af det:

✓ Fokus på og forståelse for behandling
✓ Bedre helbred
✓ Øget livskvalitet
✓ Kontrol over eget liv
✓ Støtte og guidning i forhold til at redefinere sit liv

Borgere med tilknytning til psykiatrien har ofte mange udfordringer i sit hverdagsliv. Nogle udfordringer kræver massiv støtte, for at undgå en eventuel indlæggelse på et psykiatrisk sygehus.

Borgeren har behov for megen struktur og forudsigelighed i hverdagen, så de ikke står over for alt for mange ubekendte faktorer i det daglige.

Ofte har vi succes med at hjælpe borgere med tilknytning til psykiatrien igennem et behandlingsforløb, og også sørge for at de aftaler, som er indgået med sundhedspersonale, kommune, arbejdsgiver osv. overholdes.

Hvad får borgeren ud af det:

✓ Støtte til at gennemføre behandling
✓ Struktur i hverdagen
✓ Kontrol over eget liv
✓ Øget livskvalitet

Borgeren's succes er vores succes

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Økonomisk mentor

  Den økonomiske mentor arbejder med at skabe struktur og balance i regnskabet/den daglige økonomi.
  Læs mere.

 • Social mentor

  Den sociale mentor er et godt redskab til borgere, som har svært ved at få øje på og overskue vejen ud på arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Psykiatri- og misbrugsmentor

  Når borgere har kontakt til psykiatrien og/eller er i et aktivt misbrug, kan det være en styrke at tilknytte en mentor.
  Læs mere.

  Uddannelsesmentor

  Når man er ung, kan det være svært at beslutte sig for valg af uddannelse. Vi hjælper med at identificere konkrete ønsker og muligheder.
  Læs mere.

 • Virksomhedsmentor

  En virksomhedsmentor er en mentor, der kan hjælpe borgere, som i en længere periode, eller måske aldrig, har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Exit mentor

  Når der er behov for en exit-plan, så kan vi hjælpe og støtte borgeren i dette arbejde og arbejde hen imod en ny tilværelse uden kriminalitet.
  Læs mere.

  Sport- og ernæringsmentor

  Sundhed giver trivsel og mod på mere. Med et forløb med en af vores aktivitetsmentorer, bliver der sat fokus på sundhed og motion.
  Læs mere.

Kontakt

AdressEr

Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Østre Allé 6m, 9530 Støvring

Telefon

Vi træffes døgnet rundt på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk