Hvem er vi?

Mentrust er et firma, som finder sit afsæt i en professionel og fagligt kompetent tilgang til, at praktisere mentorstøttende virksomhed.

Hos Mentrust tilbyder vi mentorstøtte ud fra en afklarende og procesorienteret tilgang til borgerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Med det formål at støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet perspektiv, hvor målet er ordinært arbejde eller -uddannelse.

Læs mere

Vores hovedområder

Mentor

Mentrust har specialiseret sig i udførelsen af mentoropgaver. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, med fokus på det hele menneske. Her gennemgår vi alle aspekter af borgerens udfordringer og styrker. Vi arbejder målrettet mod virksomhedspraktikker og hjælper med udarbejdelse af ansøgninger og CV. Kort sagt, så iværksætter vi en plan for en returnering til et selvforsørgende liv.

Integration

Tilstrømningen af flygtninge er aftaget - men vi står nu over for en stor udfordring, med at få vores nye borgere integreret i det Danske samfund. Mentrust tilbyder at tage den første kontakt ude på asylcentret og efterfølgende hjælpe med alle de praktiske opgaver såsom, boligplacering, opstart på sprogskole og efterfølgende introduktion til arbejdsmarkedet, gennem virksomhedspraktik. Derudover tilbyder vi også støtte i tolkeopgaver.

Familie

I Mentrust tilbyder vi vejledning og støtte i familiesager, da vi oplever at der ofte kan opstå misforståelser mellem rådgiver og familie. Derfor har vi også gode erfaringer med, at der kan skabes en ro omkring arbejdet, hvis familien føler sig hørt og har en professionel bisidder og vejleder med, som kan hjælpe familien med at forstå og fremkomme med deres budskaber. Derudover afholder vi overvågede besøg i anbringelsessager og ud fra dem udfærdiger en statusrapport til brug i det videre sagsarbejde.

 • Dette siger vores kunder

  "Jobcenter Rebild har siden starten af 2016 købt mentorydelser af Mentrust. Mentrust arbejder metodebevidst sammen med de ledige om de opsatte mål og formår at holde et jobrettet fokus i omgangen med de henviste. Som en uventet bonus har Mentrust samtidig vist sig gode til at skabe et match mellem ledig og virksomhed, med gode resultater til følge. Jeg kan derfor kun anbefale andre Jobcentre at indlede et samarbejde med Mentrust."

  - Susanne Nielsen, Arbejdsmarkedschef Rebild kommune

 • Dette siger vores kunder

  "Mentrust er en professionel samarbejdspartner, hvis ordentlighed overfor såvel borgere som samarbejdspartnere skinner tydeligt igennem. Mentrust evner at understøtte den enkelte borgers vej tilbage til beskæftigelse."

  - Dorte Bukh Møldrup, Funktionsleder Rebild kommune

Fremgang giver frihed

 • Beskæftigelsesmentor

  Beskæftigelsesmentoren arbejder målrettet mod, at hjælpe borgeren i retning af selvforsørgelse.
  Læs mere.

  Integrationsmentor

  Et godt integrationsforløb kræver den rette støtte. Et konkret og individuelt forløb med en af vores integrationsmentorer.
  Læs mere.

  Økonomisk mentor

  Den økonomiske mentor arbejder med at skabe struktur og balance i regnskabet/den daglige økonomi.
  Læs mere.

 • Social mentor

  Den sociale mentor er et godt redskab til borgere, som har svært ved at få øje på og overskue vejen ud på arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Psykiatri- og misbrugsmentor

  Når borgere har kontakt til psykiatrien og/eller er i et aktivt misbrug, kan det være en styrke at tilknytte en mentor.
  Læs mere.

  Uddannelsesmentor

  Når man er ung, kan det være svært at beslutte sig for valg af uddannelse. Vi hjælper med at identificere konkrete ønsker og muligheder.
  Læs mere.

 • Virksomhedsmentor

  En virksomhedsmentor er en mentor, der kan hjælpe borgere, som i en længere periode, eller måske aldrig, har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Læs mere.

  Exit mentor

  Når der er behov for en exit-plan, så kan vi hjælpe og støtte borgeren i dette arbejde og arbejde hen imod en ny tilværelse uden kriminalitet.
  Læs mere.

  Sport- og ernæringsmentor

  Sundhed giver trivsel og mod på mere. Med et forløb med en af vores aktivitetsmentorer, bliver der sat fokus på sundhed og motion.
  Læs mere.

Udvalgte samarbejdspartnere


Vi har et produktitivt samarbejde med forskellige virksomheder, som forstår vigtigheden af vores arbejde.
Dernæst støtter vi op om række organisationer og foreninger.
 • Vennelyst Entreprenørfirma

  Firmaet beskæftiger mere end 150 medarbejdere og opererer over hele landet, men primært i Nordjylland.
  Besøg deres hjemmeside

  Pl Service

  PL-Service er en autoriseret el-installatør virksomhed med omkring 100 ansatte og afdelinger i både Hjørring, Randers og Rødovre.
  Besøg deres hjemmeside

  Horizon Lab

  Bag navnet gemmer sig et topmoderne fotostudie drevet af 2 unge ambitiøse og ikke mindst kreavtive fotografer.
  Besøg deres hjemmeside

 • Fontænehuset frederikshavn

  Fontænehuset er et klubhus og en arbejdsplads, hvor trivsel og vækst fremmes af, at den enkelte oplever at være ventet, ønsket og nødvendig.
  Besøg deres hjemmeside

  Eazy integration

  Et internet univers for mennesker der vil bidrage til positiv integration og vil gøre en forskel for både de flygtninge der lander her.
  Besøg deres hjemmeside

  Familier med kræftramte børn

  En selvstændig og landsdækkende patientorganisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn.
  Besøg deres hjemmeside

Borgeren's succes er vores succes

Kontakt

AdressEr

Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Østre Allé 6m, 9530 Støvring

Telefon

Vi træffes døgnet rundt på:
(+45) 22 93 90 60

Email

Send os gerne en mail på:
smc@mentrust.dk